Larssens ekonomisida om nyckeltal

 

Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Kassalikviditet =
Omsättningstillgångar utom varulager
Kortfristiga skulder

 

Soliditet är ett mått på företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet =
Eget kapital + 0.7 * Obeskattade reserver
Totalt kapital

 

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som visar avkastningen på Eget Kapital. Man skiljer på avkastning före (R/t) skatter och efter skatter (R/e).

R/t =

 

Justerat resultat före skatt plus räntekostnader * 100
Totalt kapital
R/e = Justerat resultat efter schablonskatt * 100
Justerat eget kapital

 

Ytterligare ett mått på räntabilitet är Du Pont-modellen som beräknar räntabiliteten på sysselsatt kapital (Rc) som bestäms av produkten mellan två faktorer: vinstmarginalen och kapitalets omsättningshastighet. Detta framgår av följande formel:

Rc =
Överskott * Omsättning
Omsättning * Sysselsatt kapital

 

Skuldsättningsgrad och soliditet mäter bägge två företagets förmåga att klara eventuella nedgångar i lönsamheten, det är bara olika sätt att mäta den finansiella styrkan/svagheten.

Skuldsättningsgrad =
Skulder inkl 28% av obeskattade reserver * 100
Eget kapital inkl 72% av obeskattade reserver

Tillbaka till Ekonomisidan